ODTRUCIE ALKOHOLOWE JAROSŁAW

Lekarz specjalista świadczy usługę przeprowadzenia odtrucia alkoholowego w domu na terenie miejscowości Jarosław. Odtrucie alkoholowe to pierwszy krok wychodzenia z nałogu. Zazwyczaj odbywa się ono w ośrodku leczenia uzależnień, alternatywnie może także zostać przeprowadzone w domu pacjenta. Takie rozwiązanie pozwala zminimalizować stres, a pacjent pozostaje przez cały czas pod opieką rodziny.

Odtrucie alkoholowe to proces trwający zazwyczaj około siedmiu-dziesięciu dni. Celem detoksu jest przerwanie ciągu alkoholowego, oczyszczenie organizmu pacjenta z toksyn oraz przywrócenie prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej.

Lekarz czuwa nad stanem zdrowia pacjenta, minimalizuje ryzyko wystąpienia ataku padaczkowego oraz niweluje skutki uboczne, takie jak m.in. bóle głowy, kołatanie serca, nudności, bezsenność.

Detoksykacja alkoholowa musi koniecznie odbywać się pod kontrolą lekarza, w przeciwnym razie może być niebezpieczna dla zdrowia.