KROPLÓWKA KRAKÓW – ZABIEG W DOMU

Jest to zabieg medyczny, który polega na podaniu pacjentowi drogą dożylnie płyny zawieraj±ce różne substancje. Podanie kroplówki ma na celu uzupełnienie niedoboru krwi lub wody w ustroju, odżywienie pacjenta, a także wytworzenie stanu równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitycznej.

W ramach usługi lekarz oferuje dojazd do domu pacjenta na terenie wszystkich miast województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Istnieje równie¿ możliwość dojazdu do dalszych rejonów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.